Mig og min computer

Privacy og arbejde i det offentlige rum

Ind imellem rejser jeg med toget i Danmark, hvilket giver mange gode muligheder for at opleve det danske land og ikke mindst de mange danskere som bruger toget i deres daglige eller regelmæssige transport i forbindelse med arbejdet. Et transportmiddel som i modsætning til bilen giver andre mulighed for at udnytte transporttiden, mange vælger at bruge tiden til at lige at få lidt ekstra søvn, læse en bog eller for manges vedkommende lige at få klaret lidt af arbejdsmængden. Hvilket jeg udemærket godt kan forstå, for her er der mulighed for at få gjort indhug i mailstrømmen, forberedt sig til et møde eller hvad man ikke lige nåede på kontoret. En plads i stillekupeen giver derfor god og uforstyrret tid til at arbejde.

Flere af disse togture, er ofte tidlig morgentur eller på vej hjem fra arbejde-tur – det vil sige at en del sidder og slapper af mens andre er godt i gang med lige at få klaret en del af dagens arbejdsprogram. Her gælder det for manges vedkommende at den bærbare computer hentes op af tasken og der checkes mails mv.

Det er lige præcis det som mange af mine medpassagerer på nabosædet gør. For dem som ikke normalt kører med intercity eller regionaltoge skal det lige siges at man sidder forholdsvis tæt på hinanden, og der ikke er så meget plads til netop at have en bærbar computer slået op. Du sidder derfor meget tæt på naboens bærbare computer – underforstået at du uden at dreje hovedet væsentligt kan følge helt med i hvad der foregår og ikke mindst står på skærmen, hvis naboen ikke vælger at bruge et såkaldt Privacy-filter. Dette gælder lige fra at følge med i film, logins, til mails bliver åbnet og læst, samt i høj grad også når der skrives mails eller arbejdes i dokumenter. Herunder mails, hvor der som oftest står en modtager og så den sædvanlige firma-signatur for afsender. En signatur som indeholder en hel del informationer, og koblet sammen med en modtagers mail og indhold så har du som nabo måske pludselig og helt ufrivilligt fået indsigt i noget som ikke vedrører andre end lige netop afsender og modtager. Eller dem som sidder og forbereder flotte PowerPoint-præsentationer, laver sagsbehandling på personsager eller skriver diverse oplæg, mødereferater eller hvad det nu måtte være – de tænker nok ikke over at der kan være person- eller firmafølsomme oplysninger i det materiale som de arbejder på. 

Det er så herfra at min bekymring opstår, for det er yderst sjældent at jeg rent faktisk har set andre end mig selv bruge et Privacy filter (det vil sige et mørkt plasticfilter som sættes foran skærmen og som forhindrer andre i at se med på skærmen). Efter i mange år at have arbejdet med it-sikkerhed og sikkerhedsmæssige kontroller er jeg nok blevet kraftigt påvirket og til en vis grad nok også “miljøskadet”, for jeg kan ikke lade være med at få øje på alle de situationer som kan udgøre en risiko for informations-sikkerhed, eller i forhold til eksponering af følsomme oplysninger i det offentlige rum. Uanset om det er stor eller lille risiko, så er antennerne altid ude. Og lige netop i denne situation med toget, hvor vi sidder så tæt og kan følge med i hvad sidemanden foretager sig, er det utrolig vigtigt at tænke over fortrolighed i forhold til det arbejde som du vælger at lave i toget (eller i bussen, s-toget mv. for den sags skyld). 

Jeg bruger altid selv et Privacy-filter på min bærbare computer – uanset om den er arbejdsrelateret eller privat. Det er en super nem og billig løsning til at kunne arbejde uden at naboens nysgerrige øjne kan følge med.